ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา
เวชวิมล ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]