ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ในเขตพื้นที่อำเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย และในเขตพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 2 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐ และได้วางแผนพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]