ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลท่าข้าาม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดหรือคบหากับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิตกฎหมาย ณ อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำปรึกษาตามการกิจในการคุ้มครองช่วยเหลือ และเสนอแนะแนวทางการดูแลจากครอบครัวเด็ก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]