ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย ผู้ช่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพุนพิน จิตอาสาพระราชทาน 904 ร.ร.บ้านนาใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเกอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจ แนะนำสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเด็กและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวเด็กเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]