ลงพื้นที่ติคตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนกสร จินา นักสังคมสังเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตริดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติคตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 6 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้คำปรึกษา พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ในรายกรณี
ตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]