ลงพื้นที่มอบกำลังใจและน้ำดื่มให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่มอบกำลังใจและน้ำดื่มให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมใจลงแรงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเป้าหมายโครงการบ้านพอเพียงชนบทในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]