ลงพื้นที่ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และพิจารณาเงินสงเคราะห์ จำนวน1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]