ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง พื้นที่ตำบลคลองศก อำเภอพนม

วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ประกอบด้วยครัวเรือนผู้สูงอายุจำนวน 2 ราย และผู้พิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล ะความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของและวางแผนให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]