ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี กลับภูมิลำเนา

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี กลับภูมิลำเนา โดยผู้ประสบปัญหาฯ มีผลการตรวจโควิด-19 จากสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกะสมุย และได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]