ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวลภัทรดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม และ นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหากลับภูมิลำเนา ร่วมกับนายสถานีรถไฟพุนพิน และตำรวจสถานี ณ สถานีรถไฟพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]