ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณี มีผู้ร้องเรียนเด็กถูกไล่ออกจากบ้านและถูกทำร้ายร่างกาย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด และนางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับ ปลัดอำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี มีผู้ร้องเรียนเด็กถูกไล่ออกจากบ้านและถูกทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลบริเวณร่างกาย เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ให้คำแนนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวง พม. และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]