ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับแจ้งจากมูลนิธิปวีณา เด็กถูกทำร้ายร่างกาย

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับแจ้งจากมูลนิธิปวีณา เด็กวัย 2 ขวบ ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และเด็กวัย 3 ขวบ ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งอาจเกิดจากการกระทำของคนภายในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ดำเนินคดีตามกฎหมายและสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียหาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]