ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ งษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดย นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายพีรชัย เพชรแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลกรูด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีรับแจ้งเด็กในครอบครัวยากจนเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป โดยได้มอบนมผง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาฯ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพค้าขาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลประสงค์ กรณีรับแจ้งผู้สูงอายุป่วยเป็นเส้นเลือดตีบอาศัยอยู่กับหลานชาย วัย 9 ขวบ เพียงสองคน โดยเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และผู้นำชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือในต้นความเป็นอยู่ จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อำนวยความสะดวกในด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]