ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอังสุมาลี คชสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รับแจ้งจากพลเมืองดี ขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนา โดยรับตัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประสานติดตามญาติ พร้อมอำนวยความสะดวกส่งกลับภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]