ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี สามีข่มขู่จะทำร้ายร่างกายภรรยา

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวชินานาฎ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมไกล่เกลี่ยและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.เสวียด ณ สถานีตำรวจภูธรเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ได้ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาทุกข์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้ถูกกระทำฯ ประสงค์ขอรับการคุ้มครองสวัสดิภาพจากศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ผู้นำในท้องที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจตราในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำฯ และครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]