ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวฐานะยากจน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอวิภาวดี และ อพม. ในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลตะกุกเหนือ เพื่อเยี่ยมครอบครัวเด็กในครอบครัวฐานะยากจนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]