ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคเสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]