ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลพนม และพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 อำเภอพนม รวมจำนวน 14 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]