ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และกำลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จำนวน 1 ราย รวม 2 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ในสถานศึกษาให้การต้อนรับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]