ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวลลิตา ไชยลำยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบข้อเท็จและให้การช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จำนวน 2 ราย เบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]