ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น กรณีครอบครัวพิการประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และอำเภอท่าชนะ จำนวน 8 ราย โดยได้พิจารณาช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และวางแผนความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]