ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลพ่วงพรมคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม ) ตำบลพ่วงพรมคร เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ”ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ม.9,ม.7,ม.8,ม.11,และหมู่ 10 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]