ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แพงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสาพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ คปคม.สฎ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]