ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง(กรมราชทัณฑ์)ในพื้นที่ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพื่อการยังชีพ ผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง(กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองสระ และตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]