ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องเรียนผ่านรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ พิการ และมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย กรณี ร้องผ่านสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง ในการนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และสมาชิก อบต.ท่เคย ในการสอบข้อเท็จจริงและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]