ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปันหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชกัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]