ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและประเบินผลความเป็นไปได้ของอาชีพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนมและอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 5 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]