ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้ารายที่ 4 บิดาเสียชีวิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตำบลกรูด และ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้ารายที่ 4 บิดาเสียชีวิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่เด็กกำพร้าต่อไป

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]