ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหารทางสังคม

วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหารทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]