ลงพื้นที่เยี่ยมมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวน้ำฝน บุญขำ และนายพิพัฒน์ บัวใหญ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) ในพื้นที่ อำเภอท่าชนะ จำนวน 5 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]