ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือรับอุปการะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาคัดเลือกช่วยเหลือคนพิการตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]