ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และกำนันเทศบาลตำบลวัดประดู่ เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือเข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครอง อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ได้พูดคุยให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]