ลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามข้อเท็จจริง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามข้อเท็จจริง กรณีหญิงอายุ 25 ปี มีลูก 2 คนเลี้ยงเดี่ยว และตกงาน ร้องผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) ณ ห้องเช่าเลขที่ 146/36 ชอยปทุมพร อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]