ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายอำเภอท่าฉาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้นำในท้องที่ ภายใต้การกำกับของนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับมารดาของแรงงานไทย 2 ราย โดยได้มีการ VDO CALL เพื่อพูดคุยกับแรงงานไทยทั้งสอง ทราบว่าปัจจุบันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและสามารถทำงานได้ปกติ ทั้งนี้ พัฒนาสังคมฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจและแนะนำช่องทางในการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวแรงงานไทย พบว่ามีภาวะความเครียดและวิตกกังวลจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้พูดคุยให้คำปรึกษาเพื่อคลายจากภาวะวิตกกังวล พร้อมทั้งประสานผู้นำในท้องที่ และ อพม. ในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะมีการติดตามแรงงานไทยและครอบครัวเป็นระยะ หากมีภาวะความเสี่ยงจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]