ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒาสังคมชำนาญการ ร่วมกับ นายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนางลักณา ดำนิล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จ ข้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเคียนซา ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพิจารณาช่วยเหลือขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แก่เด็กกำพร้า ในพื้นที่อำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]