ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณีสื่อออนไลน์ “แม่เศร้า ลูกชาย 16 ถูกแทงเจ็บหนัก เหตุตาเหล่ คาดอีกฝ่ายคิดว่ามองหน้า”

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมืองนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีข่าว “แม่เศร้า ลูกชาย 16 ถูกแทงเจ็บหนัก เหตุตาเหล่ คาดอีกฝ่ายคิดว่ามองหน้า” โดยเจ้าหน้าที่ ๆ ได้ทำการพูดคุยให้กำลังใจเด็กและครอบครัวพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และนำข้อมูลของครอบครัวเข้ารับการพิจารณาการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]