ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อปท.ในพื้นที่ อำเภอเคียนซา และ อำเภอบ้านนาสาร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแม่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย โดยได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว รายละ 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยได้ประสานผู้นำชุมชนติดตามสภาพความเป็นอยู่ต่อไป จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]