วิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 8 บ้านเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน เป็นประธานในการอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]