ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Infographic ศูนย์ข้อมูลทางสังคม (บีบ)1
Infographic ศูนย์ข้อมูลทางสังคม (บีบ)2
previous arrow
next arrow

รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานการณ์ทางสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565

สถานการณ์ทางสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมาย ปี 2563