สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับนายสถานีรถไฟพุนพิน และตำรวจสถานีรถไฟ สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาจังหวัดยโสธร ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]