สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยการบันทึกเสียง และภาพวีดีโอ ลงในรายการ อสมท สุราษฎร์ธานี ทางสื่อออนไลน์ในพัน พรื่อ มัง และปักษ์ใต้บ้านเรา ออนไลน์ โดยคุณชัยวุฒิ (บ่าวตู้) และคุณทรงพล (นายบานขานข่าว) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]