หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาขา อำเภอเกาะสมุย

    วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าพบนายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาขา อำเภอเกาะสมุย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]