อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติพิธีสำหรับส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัดนกุล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติพิธีสำหรับส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566โดยนายพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้จัดเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานพิธี การเตรียมการและแนวทางการจัดงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]