อำนวยความสะดวกในการแสกนหน้ายืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันการใช้สิทธิได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสกนหน้ายืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันการใช้สิทธิได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ได้แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางทราบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]