เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) เป็นประธานในการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ พร้อมทั้งติดตามงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีงานค้างในภารกิจงานต่างๆ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]