เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]