เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ณ วัดนิคมธรรมาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา และน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับ 5 ด้าน และประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านสังคมมากขึ้น โดยมีพระครูสุตธรรมสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลขุนทะเล เจ้าอาวาสวัดสมหวัง แสดงพระธรรมเทศนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]