เปิดการใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางสาวรัชนี พวงมาลา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดการใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]