เวทีเสวนาในโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “ดูแลด้วยใจแบบไร้รอยต่อ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีเสวนาในโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “ดูแลด้วยใจแบบไร้รอยต่อ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]