โครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา  

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดโครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพ ณ สระว่ายน้ำศรีมีลินท์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]